Studia doktoranckie z fizyki

Studia doktoranckie z fizyki na UJ prowadzone są od 1969 roku a więc już blisko 50 lat. Ich specyfiką jest fakt, że doktoranci od początku studiów włączani są do badań naukowych prowadzonych przez ich opiekunów i traktowani są jako pełnoprawni członkowie grup badawczych. Dzięki temu, że Instytut dysponuje dużą liczbą samodzielnych pracowników naukowych, każdy z doktorantów już na etapie procedury rekrutacyjnej może wybrać sobie kompetentnego opiekuna w każdej dziedzinie fizyki, która go interesuje - zarówno jeżeli chodzi o badania doświadczalne jak i teoretyczne. Opiekunowie naukowi z założenia pracują jedynie z niewielką liczbą doktorantów i dlatego mogą im poświęcić dużo swojego czasu.

Badania naukowe prowadzone przez Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego są na światowym poziomie a nasi pracownicy współpracują z wieloma ośrodkami badawczymi w świecie, dzięki czemu doktoranci mają możliwość odbycia praktyk naukowych w zagranicznych ośrodkach. Obok polskich doktorantów w studiach uczestniczą także doktoranci z innych krajów, a wszystkie seminaria naukowe i zajęcia prowadzone są w języku angielskim co daje polskim doktorantom dobrą praktykę posługiwania się tym standardowym językiem fizyki i ułatwia późniejszy udział w międzynarodowych konferencjach naukowych, a także w zagranicznych stażach naukowych. Zdecydowana większość doktorantów fizyki otrzymuje stypendia doktoranckie, co pozwala im na poświęcanie większości swego czasu na pracę naukową i umożliwia ukończenie studiów w okresie czterech lat. Wielu doktorantów korzysta również z dodatkowego finansowania swych badań dzięki możliwości uzyskania grantu promotorskiego lub innych grantów.

Interdyscyplinarne studia doktoranckie: Descartes.